Drevo Tlačiť
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

2Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 1.8.2019

Platnosť cenníka: od 1.8.2019 do odvolania

Ing. Roman Ferjenčík, konateľ   Ing. Juraj Piar, konateľ

 


Cenník dreva v PDF - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 1.8.2019 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja OM100, OM200, ES Pila, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1/
-19 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x 87 104,4 87 104,4 77 92,4 87 104,4 75 90 73 87,6 60 72 80 96
3/
30-39 cm
112 134,4 112 134,4 102 122,4 132 158,4 107 128,4 107 128,4 82 98,4 107 128,4 82 98,4 77 92,4 72 86,4 100 120
4/
40-49 cm
117 140,4 117 140,4 112 134,4 142 170,4 112 134,4 112 134,4 87 104,4 122 146,4 82 98,4 77 92,4 72 86,4 100 120

5/
50-59 cm

122 146,4 122 146,4 117 140,4 152 182,4 112 134,4 122 134,4 87 104,4 122 146,4 82 98,4 77 92,4 72 86,4 100 120
6/
60+ cm
127

152,4

127 152,4 122 146,4 162 194,4 112 134,4 122 134,4 92 110,4 127 152,4 84 100,8 79 94,8 74 88,8 105 126
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
60 72 55 66 50 60 60 72 45 54 40 48 45 54 50 60 x x x x x x x x
2/
20-29 cm
72 86,4 70 84 62 74,4 75 90 50 60 45 54 48 57,6 58 69,6 45 54 43 51,6 40 48 46 55,2
3/
30-39 cm
80 96 75 90 64 76,8 90 108 55 66 50 60 50 60 60 72 50 60 45 54 42 50,4 48 57,6
4/
40-49 cm
80 96 75 90 64 76,8 90 108 55 66 50 60 50 60 60 72 50 60 45 54 42 50,4 48 57,6
5/
50-59 cm
80 96 75 90 64 76,8 90 108 55 66 50 60 50 60 60 72 50 60 45 54 42 50,4 48 57,6
6/
60+ cm
82 98,4 77 92,4 67 80,4 92 110,4 58 69,6 53 63,6 52 62,4 62 74,4 52 63,4 47 56,4 45 54 50 60
Kvalita žrde vláknina
paletárska
vláknina
štiepkárska

palivové drevo
ihličnaté

samovýroba ihličnaté,
listnaté mäkké

dĺžka
2-4m
ihličnaté ihličnaté z OM 100 vlastná doprava 1 prm 1 m³ 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH 1prm bez DPH 1prm s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
37 44,4 31 37,2 23 27,6 18 21,6 17,28 20,736 27 32,4 15,63 7,81 18,756 9,372 10 5 12 6

* všetky ceny sú bez DPH

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 1.8.2019 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja : OMl00, OM200, ES Pila,, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x 62 74,4 132 158,4 62 74,4 57 68,4 82 98,4 49 58,8
3/
30-39 cm
202 242,4 302 362,4 102 122,4 102 122,4 192 230,4 65 78 75 90 152 182,4 57 68,4
4/
40-49 cm
232 278,4 362 434,4 107 128,4 112 134,4 222 266,4 72 86,4 75 90 182 218,4 62 74,4
5/
50-59 cm
252 302,4 422 506,4 112 134,4 122 146,4 242 290,4 75 90 75 90 182 218,4 67 80,4
6/
60+ cm
272 326,4 452 542,4 117 140,4 132 158,4 262 314,4 78 93,6 77 92,4 202 242,4 72 86,4
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
52 62,4 92 110,4 50 60 52 62,4 92 110,4 47 56,4 50 60 62 74,4 44 52,8
3/
30-39 cm
58 69,6 127 152,4 52 62,4 56 67,2 97 116,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
4/
40-49 cm
62 74,4 132 158,4 54 64,8 56 67,2 102 122,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
5/
50-59 cm
62 74,4 142 170,4 56 67,2 56 67,2 107 128,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
6/
60+ cm
63 75,6 152 182,4 58 69,6 57 68,4 112 134,4 47 56,4 53 63,6 72 86,4 45 54
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka
2-4m
listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
47 56,4 33 39,6 24,3 29,16 45 54 20,52 24,624 38 45,6 8 5 14,81 9,26