Drevo Tlačiť
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 15.08.2022

Platnosť cenníka: od 15.08.2022 do odvolania

Ing. Peter Matula, konateľ   Ing. Juraj Piar, konateľ

 


Cenník dreva v PDF IHLIČNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 15.08.2022 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1/
-19 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 130 156 130 156 120 144 150 180
3/
30-39 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 130 156 130 156 120 144 160 192
4/
40-49 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 130 156 130 156 120 144 160 192

5/
50-59 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x 130 156 130 156 120 144 160 192
6/
60+ cm
x

x

x x x x x x x x x x x x x x 130 156 130 156 120 144 160 192
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
100 120 80 96 50 60 90 108 x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
130 156 130 156 110 132 120 144 130 156 130 156 100 120 100 120 80 96 80 96 70 84 80 96
3/
30-39 cm
130 156 130 156 110 132 130 156 130 156 130 156 100 120 110 132 80 96 80 96 80 96 90 108
4/
40-49 cm
130 156 130 156 110 132 130 156 130 156 130 156 100 120 110 132 80 96 80 96 80 96 90 108
5/
50-59 cm
130 156 130 156 110 132 130 156 130 156 130 156 100 120 110 132 80

96

80 96 80 96 90 108
6/
60+ cm
130 156 130 156 110 132 130 156 130 156 130 156 100 120 110 132 80 96 80 96 80 96 90 108
Kvalita žrde vláknina
paletárska
vláknina
štiepkárska

palivové drevo
ihličnaté

samovýroba ihličnaté,
listnaté mäkké

dĺžka
2-6m
ihličnaté ihličnaté z OM 100 vlastná doprava 1 prm 1 m³ 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH 1prm bez DPH 1prm s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
50 60 65 78 55 66 50 60 17,28 20,736 27 32,4 10 5 12 6 6,4 3,2 7,68 3,84

* všetky ceny sú bez DPH

Cenník dreva v PDF LISTNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 15.8.2022 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x 62 74,4 132 158,4 62 74,4 60 72 100 120 50 60
3/
30-39 cm
202 242,4 302 362,4 102 122,4 102 122,4 192 230,4 65 78 80 96 150 180 70 84
4/
40-49 cm
232 278,4 362 434,4 107 128,4 112 134,4 222 266,4 72 86,4 80 96 180 216 70 84
5/
50-59 cm
252 302,4 422 506,4 112 134,4 122 146,4 242 290,4 75 90 80 96 180 216 70 84
6/
60+ cm
272 326,4 452 542,4 117 140,4 132 158,4 262 314,4 78 93,6 80 96 200 240 75 90
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
60 72 90 108 50 60 55 66 95 114 45 54 45 54 65 78 40 48
3/
30-39 cm
65 78 120 144 55 66 60 72 100 120 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
4/
40-49 cm
65 78 130 156 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
5/
50-59 cm
65 78 140 168 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
6/
60+ cm
65 78 150 180 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka
2-6m
listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
47 56,4 38 45,6 26,32 31,58 47 56,4 20,52 24,624 38 45,6 9,72 4,86 15 7,5 18 9