Štruktúra lesov podľa vlastníctkych vzťahov Tlačiť
Sobota, 07 Júl 2007 09:54

Obecný podnik lesov, spol. s r.o. obhospodaruje 1905 hektárov lesných pozemkov. Štruktúra vlastníckych vzťahov je nasledovná: