Home Drevo
Drevo PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 1.6.2021

Platnosť cenníka: od 1.6.2021 do odvolania

Ing. Peter Matula, konateľ   Ing. Juraj Piar, konateľ

 


Cenník dreva v PDF - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 1.6.2021 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja OM100, OM200, ES Pila, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1/
-19 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x 100 0 95 114 80 96 105 126 96 117,6 96 115,2 60 72 100 120
3/
30-39 cm
120 144 115 138 100 120 140 168 105 126 100 120 85 102 125 150 98 120 98 117,6 70 84 110 132
4/
40-49 cm
140 168 135 162 110 132 150 180 110 132 105 126 85 102 125 150 98 120 98 117,6 70 84 110 132

5/
50-59 cm

140 168 135 162 115 138 160 192 115 138 110 132 85 102 125 150 98 120 98 117,6 70 84 110 132
6/
60+ cm
140

168

135 162 120 144 170 204 120 144 115 138 90 108 130 156 98 120 98 117,6 70 84 110 132
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
80 96 70 84 45 54 90 108 60 72 50 60 40 48 60 72 x x x x x x x x
2/
20-29 cm
98 117,6 96 115,2 60 72 100 120 80 96 78 93,6 45 54 80 96 70 84 65 78 35 42 60 72
3/
30-39 cm
100 120 98 117,6 65 78 110 132 82 98,4 80 96 50 60 90 108 75 90 73 87,6 40 48 70 84
4/
40-49 cm
100 120 98 117,6 65 78 110 132 82 98,4 80 96 50 60 90 108 75 90 73 87,6 40 48 70 84
5/
50-59 cm
100 120 98 117,6 65 78 110 132 82 98,4 80 96 50 60 90 108 75

90

73 87,6 40 48 70 84
6/
60+ cm
100 120 98 117,6 65 78 110 132 82 98,4 80 96 50 60 90 108 75 90 73 87,6 40 48 70 84
Kvalita žrde vláknina
paletárska
vláknina
štiepkárska

palivové drevo
ihličnaté

samovýroba ihličnaté,
listnaté mäkké

dĺžka
2-4m
ihličnaté ihličnaté z OM 100 vlastná doprava 1 prm 1 m³ 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH 1prm bez DPH 1prm s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
40 48 35 42 25 30 23 27,6 17,28 20,736 27 32,4 10 5 12 6 6,4 3,2 7,68 3,84

* všetky ceny sú bez DPH

Cenník dreva v PDF - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 1.6.2021 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja : OMl00, OM200, ES Pila,, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x 62 74,4 132 158,4 62 74,4 60 72 100 120 50 60
3/
30-39 cm
202 242,4 302 362,4 102 122,4 102 122,4 192 230,4 65 78 80 96 150 180 70 84
4/
40-49 cm
232 278,4 362 434,4 107 128,4 112 134,4 222 266,4 72 86,4 80 96 180 216 70 84
5/
50-59 cm
252 302,4 422 506,4 112 134,4 122 146,4 242 290,4 75 90 80 96 180 216 70 84
6/
60+ cm
272 326,4 452 542,4 117 140,4 132 158,4 262 314,4 78 93,6 80 96 200 240 75 90
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
60 72 90 108 50 60 55 66 95 114 45 54 45 54 65 78 40 48
3/
30-39 cm
65 78 120 144 55 66 60 72 100 120 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
4/
40-49 cm
65 78 130 156 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
5/
50-59 cm
65 78 140 168 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
6/
60+ cm
65 78 150 180 55 66 60 72 110 132 51 61,2 52 62,4 80 96 45 54
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka
2-4m
listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
47 56,4 33 39,6 24,3 29,16 45 54 20,52 24,624 38 45,6 9,72 4,86 15 7,5 18 9