Home Drevo
Drevo PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 02.04.2024

Platnosť cenníka: od 02.04.2024 do odvolania

Ing. Peter Matula, konateľ   Ing. Juraj Piar, konateľ

 


Cenník dreva v PDF IHLIČNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 02.04.2024 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Vlastný odvoz guľatinových sortimentov kvality III. A,B,C z lesných OM  -5 €/m3 bez DPH

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1/
-19 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 95 114 90 108 65 78 110 132
3/
30-39 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 100 120 95 114 70 84 120 144
4/
40-49 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 100 120 95 114 70 84 120 144

5/
50-59 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x 100 120 95 114 70 84 120 144
6/
60+ cm
x

x

x x x x x x x x x x x x x x 100 120 95 114 70 84 120 144
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
80 96 70 84 x x 80 96 x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
95 114 90 108 65 78 110 132 95 114 90 108 60 72 100 120 70 84 50 60 50 60 80 96
3/
30-39 cm
100 120 95 114 70 84 120 144 100 120 95 114 65 78 110 132 70 84 60 72 60 72 90 108
4/
40-49 cm
100 120 95 114 70 84 120 144 100 120 95 114 65 78 110 132 70 84 60 72 60 72 90 108
5/
50-59 cm
100 120 95 114 70 84 120 144 100 120 95 114 65 78 110 132 70

84

60 72 60 72 90 108
6/
60+ cm
100 120 95 114 70 84 120 144 100 120 95 114 65 78 110 132 70 84 60 72 60 72 90 108
Kvalita žrde vláknina
paletárska
vláknina
štiepkárska

palivové drevo
ihličnaté

samovýroba ihličnaté,
listnaté mäkké

predaj dreva na pni, vybrané porasty do 50 rokov ihličnaté hrúbie
dĺžka
2-6m
ihličnaté ihličnaté z OM 100 vlastná doprava 1 prm 1 m³ 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH 1prm bez DPH 1prm s DPH 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
60 72 50 60 45 54 40 48 21,33 25,6 33,33 40 16,67 5 20 6 10,67 3,2 12,8 3,84 5 6

Cenník dreva v PDF LISTNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 02.04.2024 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x x x x x 90 108 130 156 60 72
3/
30-39 cm
x x x x x x x x x x x x 100 120 300 360 70 84
4/
40-49 cm
x x x x x x x x x x x x 100 120 300 360 70 84
5/
50-59 cm
x x x x x x x x x x x x 100 120 300 360 70 84
6/
60+ cm
x x x x x x x x x x x x 100 120 300 360 70 84
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
90 108 130 156 60 72 90 108 130 156 60 72 x x 100 120 x x
3/
30-39 cm
100 120 300 360 70 84 100 120 300 360 70 84 x x 200 240 x x
4/
40-49 cm
100 120 300 360 70 84 100 120 300 360 70 84 x x 200 240 x x
5/
50-59 cm
100 120 300 360 70 84 100 120 300 360 70 84 x x 200 240 x x
6/
60+ cm
100 120 300 360 70 84 100 120 300 360 70 84 x x 200 240 x x
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka
2-6m
listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
62 74,4 45 54 31,5 37,8 58,33 70 18 21,6 33,33 40 13,5 5,4 25 10 30 12